Åpen gjesteforelesning: Hybride virtuelle kulturopplevelser

Med Anders Sundnes Løvlie fra IT-Universitetet i København.

Fredag 30 september kl 10:15-12:00. Rom: Strøm Auditoriet, Høgskulen i Volda

Anders Sundnes Løvlie leder EU-prosjektet som nylig fikk ca 22 millioner kroner for å forske på og utvikle digitale museumsopplevelser. Hovedmålet med prosjektet er å utnytte teknologiens potensiale til å hjelpe museer over hele Europa med å skape engasjerende kunst- og kulturopplevelser.

gift

Blast Theory

Prosjektet Meningsfull personalisering av hybride virtuelle museumsopplevelser (GIFT) har som mål å utvikle verktøy for digitale museumsopplevelser som tar i bruk museet både gjennom et fysisk og et digitalt rom som gir besøkende mulighet for å motta nye opplevelser av kulturarven gjennom deling og lek. Smarttelefoner kombinert med blant annet lokasjonsteknologi og augmented reality åpner for helt nye muligheter for museene til å engasjere publikum. En av disse mulighetene er å «flytte» museene ut blant folk fremfor å hente folk inn i museene. På denne måten kan museumsopplevelsen forsterke det fysiske rommet man befinner seg i. Denne «hybride virtuelle» opplevelsen kan ligne litt på Pokémon Go som har flyttet spillverden ut i det fysiske rom gjennom mobiltelefonen.

Noen av ITU-forskerne i digitale medier og dataspill som blir tilknyttet forskningsprosjektet. (Fra venstre til høyre): Martin Pichlmair, Anders Sundnes Løvlie og Miguel Sicart (Nanna Holdgaard var ikke med på bildet)

Prosjektet vil stå for utviklingen av to prototyper innen områdene «mixed reality» og «pervasive games». Disse prototypene vil fungere som verktøy der for eksempel besøkende kan sette sammen deres egen guide til en utstilling som kan deles videre til venner og andre. Eller, besøkende kan spille mot andre som befinner seg på museer rundt om i Europa. Disse prototypene vil fungere som verktøy og et rammeverk som skal hjelpe museer over hele Europa med å utvikle flere nyskapende opplevelser med små ressurser. -Europeiske kulturinstitusjoner har i lang tid arbeidet med å digitalisere verker og lage digitale representasjoner og opplevelser, men har fremdeles utfordringer når det gjelder å skape meningsfullt innhold som er personlig tilpasset som skaper engasjerende opplevelser. Det er der dette prosjektet og vi skal hjelpe dem, sier Sundnes Løvlie.

gift2

Prosjektet har støtte fra EU’s forskningsstøtteprogram Horizon 2020 for forskning og innovasjon. I tillegg til IT-Universitetet i København er kunstnergruppene Blast Theory (UK) og NextGame (RS) samt University of Nottingham (UK), Universitetet i Uppsala (SE) samt Europeana Foundation (NL) partnere i prosjektet. En rekke museer fra hele Europa deltar også, i tillegg til kulturarvsorganisasjonen Culture24.

Mer om prosjektet her: https://blogit.itu.dk/gift/

Information in English here:en.itu.dk/About-ITU/Press/News-from-ITU/Researchers-to-create-more-engaging-digital-museum-experiences_

 

Anders Sundnes Løvlie

Foredragsholder Anders Sundnes Løvlie, opprinnelig fra Volda, leder EU-prosjektet som starter opp i januar 2017. Løvlie har tidligere publisert innen områdene dataspill, kommentarer i nettaviser, lokative medier og kommunikasjonsdesign. Doktogradsprosjektet til Sundnes Løvlie utforsket forholdet mellom steder og litterære tekster gjennom å eksperimentere med det som kalles lokativ litteratur. Mer om Anders Sundnes Løvlie her: http://tinyurl.com/zxcct6u 

 

Foredraget passer spesielt studenter på medieutdanningene ved høgskulen, men også for andre som vil orientere seg om nyere måter å formidle kunst og kulturarv på. Foredraget arrangeres gjennom emnet i Nye Medium ved seksjon for Medie- og kommunikasjonsteknologi ved Avdeling for kulturfag. Forelesningen er uten påmelding, åpen for alle og gratis.

(Kontakt: Kjetil Vaage Øie, kvo@hivolda.no, Seksjon for Medie- og kommunikasjonsteknologi, Høgskulen i Volda)

Del: